obrázek

V počátečním období od roku 1997 byly stavební práce prováděny včetně dodávek materiálů, a to zejména na akcích soukromých investorů. Postupem času přibývalo akcí, kdy byly dodávány materiály (dlažby, obruby a další betonové výrobky) i velkým odběratelům, včetně dodávek stavebních prací. Dodavatelem stavebních prací bylo do roku 2010  Stavební sdružení B+ K. Od roku 2010 je činnost prováděna samostatně. Neméně důležitá je spolupráce s dalšími subdodavatelskými firmami, bez kterých by nebylo možné větší akce realizovat.


 2005

 

 

Místo Popis Subdodávka Přímá dodávka
Ochoz, Polomí Dodávka dlaždičských prací včetně dodávek materiálu Vlary s.r.o.
Koválovice Dodávka dlaždičských prací Strabag a.s.
Kralice, Vrahovice Dodávka dlaždičských prací Strabag a.s.
Prostějov Severní obslužná II. etapa - dodávka dlaždičských prací Skanska DS a.s.
Prostějovsko Realizace dlážděných komunikací včetně dodávek materiálu   6 x RD
Prostějov Bytový dům Pozemstav - pokládka obrub a dlažeb Strabag a.s.
Prostějov Kolářovy sady - pokládka dlažeb Strabag a.s.
Prostějov Okružní křižovatka Kostelecká ul. - dod. dlažd. prací Skanska DS a.s.
Stařechovice Autobusová zast. - pokl. dlažeb a kostky 10/10 Strabag a.s.
Prostějov Kralický háj, silnice II/150 - pokládka obrub Strabag a.s.
Prostějov Žeranovská ul. - pokládka dlažeb SEZAKO
Prostějov Šafaříkova ul.- dodávka dlaždičských prací Strabag a.s.
Prostějov - Domamyslice Areál firmy ELEMAN - kompletní dodávka dl. komunikací   firma ELEMAN
Prostějov Autobusové zastávky - ul. Újezd (Lidl) Strabag a.s.
Želátovice Dodávka dlaždičských prací včetně dodávek materiálu Vlary s.r.o.
Brodek u Konice Dodávka dlaždičských prací včetně dodávek materiálu Vlary s.r.o.