obrázek

V počátečním období od roku 1997 byly stavební práce prováděny včetně dodávek materiálů, a to zejména na akcích soukromých investorů. Postupem času přibývalo akcí, kdy byly dodávány materiály (dlažby, obruby a další betonové výrobky) i velkým odběratelům, včetně dodávek stavebních prací. Dodavatelem stavebních prací bylo do roku 2010  Stavební sdružení B+ K. Od roku 2010 je činnost prováděna samostatně. Neméně důležitá je spolupráce s dalšími subdodavatelskými firmami, bez kterých by nebylo možné větší akce realizovat.


 2012

 

 

Místo Popis Subdodávka Přímá dodávka
Prostějov  Areál Za Olomouckou ul, oprava dlážděných ploch    Očenášek - Mikulka spol. s r.o.

Region   

Prostějov

Vybavenost RD - dlážděné plochy, obrubníky  - 6 x RD  (Plumlov, Olšany Vrahovice, Slatinky II. etapa, Prostějov 4x)

  soukromí investoři
Luběnice Dlažby výstavní plochy - areál firmy   Screen servis spol. s r.o.
 Prostějov Areál Za olomouckou, rekonstrukce komunikace   Očenášek - Mikulka spol. s r.o.
Brodek u    Konice Komunikace dlážděná, dlažby obruby, odvodnění Vlary s.r.o.  
Prostějov Oprava kanalizace- rekonstrukce RŠ   Očenášek - Mikulka spol. s r.o.
Olomouc Okružní křižovatka ul. Dobrovského - ul. Na střelnici Eurovia CS  
Luběnice Komunikace dlážděná - areál firmy  

Screen servis spol. s r.o.

Hablov Komunikace dlážděná  I. a II. etapa- odstavná plocha   soukromý investor