obrázek

V počátečním období od roku 1997 byly stavební práce prováděny včetně dodávek materiálů, a to zejména na akcích soukromých investorů. Postupem času přibývalo akcí, kdy byly dodávány materiály (dlažby, obruby a další betonové výrobky) i velkým odběratelům, včetně dodávek stavebních prací. Dodavatelem stavebních prací bylo do roku 2010  Stavební sdružení B+ K. Od roku 2010 je činnost prováděna samostatně. Neméně důležitá je spolupráce s dalšími subdodavatelskými firmami, bez kterých by nebylo možné větší akce realizovat.


 2013

 

 

Místo Popis Subdodávka Přímá dodávka
Prostějov  Areál Za Olomouckou ul, výstavba plotu   Očenášek -Mikulka spol. s r.o.

Region   

Prostějov

Vybavenost RD - dlážděné plochy, obrubníky, ploty  - 6 x RD

( Vrahovice, Olšany, Služín, Prostějov, Hablov, Prostějov)

  soukromí investoři
Hněvotín  Výstavba RD - obj. komunikace a chodníky  TAST ORN s.r.o.  
Prostějov  Dlažby - myčka soukromý investor  
Bohuslavice Rekonstrukce autobusové zastávky, obrubníky dlažba , kostka 10/10 Vlary s.ro.  
Obědkovice Komunikace pro pěší - nový chodník Pazderna   Obec Obědkovice
Prostějov Chodník -  zemní práce, obruby, dlažby   MKK Prostějov
Hablov Odstavné plochy - III. etapa   soukromý investor