obrázek

V počátečním období od roku 1997 byly stavební práce prováděny včetně dodávek materiálů, a to zejména na akcích soukromých investorů. Postupem času přibývalo akcí, kdy byly dodávány materiály (dlažby, obruby a další betonové výrobky) i velkým odběratelům, včetně dodávek stavebních prací. Dodavatelem stavebních prací bylo do roku 2010  Stavební sdružení B+ K. Od roku 2010 je činnost prováděna samostatně. Neméně důležitá je spolupráce s dalšími subdodavatelskými firmami, bez kterých by nebylo možné větší akce realizovat.


 2014

 

 

Místo Popis Subdodávka Přímá dodávka

Prostějov

Areál Za Olomouckou ul. - Komunikace (konstrukční vrstvy pro pokládku ŽV, oprava plotu, úprava patek VO a RŠ kanalizace)

  Očenášek -Mikulka spol. s r.o.

Obědkovice

Vjezd k požární zbrojnici a zhotovení věže pro sušení požárních hadic   Obec Obědkovice
Brodek u Konice Pokládka obrub a dlažeb Vlary s.r.o.  
Doloplazy u Olomouce Oprava MK v obci - kostka 20/20,obrubníky, dlažby TAST ORN s.r.o.  
Prostějov Areál Za Olomouckou - ZTV zemní práce, NN, chodníky, komunikace   soukromý investor
Seč RZ - zemní práce, dlažby   soukromý investor
Prostějov Areál Za Olomouckou - přeložka plotu, bourací práce   Očenášek - Mikulka spol. s r.o.
Prostějov Odstavná a manipulační plocha   soukromý investor
Brodek u Konice Autobusové zastávky Vlary s.r.o.  
Prostějov RD Čechovice - rekonstrukce dlážděných ploch   soukromý investor
Brodek u Konice RD - obrubníky, dlažby, dodávka materiálu pro oplocení Vlary s.r.o.  
Prostějov RD Krasice - zámková dlažba   soukromý investor
Prostějov Areál Za Olomouckou ul. - zemní práce, obrubníky, montáž oplocení  

soukromý investor

 

Prostějov RD - komunikace dlážděné, chodníky, vjezdy   soukromý incestor
Brodek u Konice  Autobusové zastávky 1,2,3 - dlaždičské práce Vlary s.r.o.  

Obědkovice

Oprava opěrné zdi    Obec Obědkovice
Brodek u Konice Chodník - km 3,2 a č.p.101 Vlary s.r.o.  
Brodek u Konice  Autobusové zastávky 4,5,6 - dlaždičské práce

Vlary s.r.o.

 

 

 

Prostějov RD - pokládka dlažeb   soukromý investor