obrázek

...od dvorků až po dálnice

Naše firma Vám pomůže s výběrem vhodné skladby konstrukce dle požadavku na zatížení dané komunikace včetně srovnání různých variant a zpracujeme cenovou nabídku. Dále zajistíme dopravu materiálu, provedeme potřebné stavební práce včetně zemních prací, zřízení podkladních vrstev, pokládku dlažeb a ostatní dlažební práce. Samozřejmostí je koncová úprava vydlážděných ploch, dořezání dlažeb diamantovými kotouči, zhutnění a zásyp keramickým pískem.

Zajišťujeme jak rekonstrukce stávajících ploch u rodinných domků, tak i výstavbu nových ploch dle Vašich požadavků. Dále se zabýváme rekonstrukcí a výstavbou ucelených objektů komunikací, zpevněných ploch, čerpacích stanic, parkovišť a další. Pro velké stavební firmy provádíme veškeré dlaždičské práce formou subdodávek.

Provádíme pokládky:

  • zámkových dlažeb všech výšek od 40 -160 mm
  • plošných dlažeb 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 40 x 60 mm, 50 x 50 mm ve všech druzích provedení od hladkých přes vymývané až po tryskané a reliéfní
  • přírodního kamene – mozaika, drobná kostka, velká kostka
  • obrubníků záhonových, chodníkových, silničních včetně přídlažeb

Zřízení:

  • betonových zdí z tvarovek a bednících tvárnic
  • kamenných zdí
  • osazení architektonických prvků

Doplňkové stavební práce

  • svedení dešťových vod a osazení odvodňovacích žlabů
  • bourací práce – rozebrání betonových a asfaltových krytů
  • odstranění stávajících konstrukčních vrstev